Dôsledky klimatických zmien

Horúčavy, nedostatok zrážok, z toho vyplývajúce  sucho a s tým súvisiace ťažkosti pre poľnohospodárstvo. Alebo naopak, povodne často sprevádzané rozliatím vody, tropické cyklóny a miznutie ľadovcov sú niektoré extrémne javy, ale dnes už bežné. A predstavujú len niektoré z dopadov zmeny klímy , ktoré zasiahli a zasahujú Taliansko v posledných mesiacoch a ktoré sa v budúcnosti budú čoraz viac zintenzívňovať. Na druhej strane to platí pre Taliansko, ako aj pre väčšinu európskych štátov, ktoré sú čoraz viac pod tlakom  dôsledkov globálneho otepľovania . A ak sú vplyvy predovšetkým fyzické alebo prírodné, majú silné ekonomické a sociálne dôsledky .  Napríklad dlhotrvajúce sucho, ktoré tento rok zasiahlo Francúzsko a Španielsko, prinútilo francúzske úrady, aby preštudovali prídelovú politiku a výrobcov balenej vody, aby znížili produkciu, zatiaľ čo nedostatok zrážok dostal agropotravinársky sektor pod tlak na Pyrenejskom polostrove, pre ktorý vláda sa pokúsila prijať opatrenia s pomocou v hodnote viac ako miliardy.