Financovanie prispôsobenia sa zmene klímy zďaleka nestačí, varuje OSN

Sľuby bohatých krajín, že pomôžu chudobnejším prispôsobiť sa klimatickým zmenám, sa nezväčšujú v takom rozsahu, aký je potrebný na preklenutie medzier vo financovaní, vďaka čomu sú najzraniteľnejší ľudia na svete ohrození, varovala správa Organizácie Spojených národov. Aby rozvojové krajiny znížili svoje emisie skleníkových plynov a prispôsobili sa účinkom rastúcich teplôt a hladín morí, potrebujú 10 až 18-krát viac medzinárodných finančných prostriedkov, ako bolo sľúbené, uviedol Environmentálny program OSN (UNEP) vo svojej správe o nedostatkoch v adaptácii na rok 2023 . Ročné financovanie z bohatších krajín na pomoc chudobnejším krajinám pri zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v roku 2021 kleslo o 15 percent a „plánovanie a implementácia prispôsobenia sa zdá byť stagnujúca“, uvádza sa v správe. Financovanie je jednoduchšie mobilizovať na projekty v oblasti obnoviteľnej energie ako na adaptáciu, aj keď častejšie extrémne počasie na celom svete zvyšuje potrebu adaptácie . (Fri)