Spustený nástroj na plánovanie a riadenie klimatických rizík pre rozvojové programy v agropotravinárskych systémoch

Climate Risk Planning & Managing Tool (CRISP) bol spustený počas konferencie Adaptation Futures Conference 2023. Výskumné centrum pre zmenu klímy a transformáciu Eurac spolu s Alianciou pre biodiverzitu a CIAT, Slobodnou univerzitou v Bolzane/Bozen a GIZ (Nemecká rozvojová spolupráca ), vyvinuli tento interaktívny webový nástroj na podporu a budovanie kapacít agropotravinárskych rozvojových programov na integráciu klimatických rizík do ich návrhu a implementácie projektov. Projekt financovalo nemecké Spolkové ministerstvo pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ).

Prístup k nástroju CRISP nájdete tu: https://crisp.cgiar.org/