Boj proti klimatickým zmenám si vyžaduje väčšiu transparentnosť

Globálne úsilie v boji proti klimatickým zmenám si vyžaduje zvýšenú transparentnosť a dohľad vzhľadom na komplexnú súhru rôznych zainteresovaných strán, rýchlo sa vyvíjajúce predpisy a značné finančné toky. A tieto, píše Steven-Hristo Evestus, vo svojej podstate zvyšujú riziko korupcie Zmeny súvisiace s klímou ovplyvnia životnú úroveň a zavedené normy a vyvinú obrovský tlak na sociálne a politické štruktúry na celom svete. Už teraz sme svedkami nepriaznivých dôsledkov, od zdravotných problémov a nesprávneho prideľovania finančných prostriedkov až po meškanie iniciatív v oblasti udržateľnosti a porušovania ľudských práv. Dosiahnutie spravodlivého a transparentného riadenia preto predstavuje značnú výzvu. Problém spočíva v tom, že konflikty, krízy a transformácie v sebe nesú riziko korupcie, ktorá by bez preventívnych  opatrení mohla podkopať kolektívne snahy. V kontexte klimatických zmien sa korupcia môže prejaviť zneužívaním dotácií, úplatkárstvom, rodinkárstvom alebo manipuláciou s vedeckými údajmi. V dôsledku toho môžu rýchle nápravné opatrenia, regulačné zmeny a značné finančné toky neúmyselne korupciu skôr umožniť, než ju zmariť. (Steven-Hristo Evestus)