Vydaná kniha Climate Risk Sourcebook

Financované nemeckým federálnym ministerstvom životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV) a Spolkovým ministerstvom pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ), nová verzia knihy o klimatických rizikách (CR-SB), vyvinutá spoločnosťou Eurac’s Research Centrum pre zmenu a transformáciu klímy spolu s GIZ, UNU-EHS, GeoSphere Austria a IIASA bolo spustené počas konferencie Adaptation Futures 2023. Kniha poskytuje koncepčný rámec pre komplexné hodnotenie klimatických rizík (CRA) spolu s modulárnymi pokynmi, rozdelenými do ôsmich modulov, o tom, ako ho možno vykonávať. Usmernenia boli aktualizované, aby boli v súlade s najnovšou správou IPCC (AR6), pričom sa zaviedli externé rizikové faktory, kaskády dopadov/rizík a systémové riziká a nová kapitola o tom, ako CRA informujú Climate Risk Management (CRM).