Konferencia OSN o zmene klímy (COP28)

COP28, 28. výročná konferencia OSN o zmene klímy, spojí štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ako aj tisíce odborníkov, novinárov, klimatických aktivistov, členov komunity a zástupcov podnikov a mimovládnych skupín. . Je to fórum pre štáty, kde môžu diskutovať o tom, ako čeliť klimatickej kríze, ktorá si vyberá čoraz väčšiu daň na ľudských právach na celom svete. Napriek rastúcej naliehavosti stretnutia do značnej miery nepriniesli potrebné zníženie emisií skleníkových plynov alebo adekvátne podporili prechod na obnoviteľnú energiu, chránili tých, ktorí sú najviac postihnutí záplavami, suchom, hurikánmi a inými klimatickými katastrofami.  COP28 sa bude konať v Spojených arabských emirátoch (SAE) od 30. novembra do 12. decembra 2023, čo je zdrojom obáv z dôvodu politiky Spojených arabských emirátov v oblasti klímy a ich záznamov o ľudských právach.