Čo môžete očakávať počas konferencie

COP28 sa bude konať v Spojených arabských emirátoch od 30. novembra do 12. decembra 2023. Konferencia bude obsahovať tematický program trvajúci dva týždne, na ktorom sa stretnú rôzne zainteresované strany vrátane vlád, mládeže, podnikov, občianskej spoločnosti, domorodého obyvateľstva a ďalších, aby sa dohodli konkrétne riešenia zamerané na dosiahnutie klimatických cieľov. Tematický program COP28 vznikol na základe šesťtýždňového procesu verejných konzultácií.

30. november – otvárací ceremoniál
Na Expo sa začína 28. zasadnutie Konferencie zmluvných strán UNFCCC (COP28), ktoré organizujú Spojené arabské emiráty.

1. – 2. decembra – Svetový akčný summit o zmene klímy
Tieto dva dni sa stretnú hlavy štátov a svetoví lídri, aby riešili najpálčivejšie klimatické problémy v dialógu s lídrami z občianskej spoločnosti, obchodu, mládeže, organizácií domorodého obyvateľstva a inými. Summit zvyčajne pomáha stanoviť ambície pre zvyšok COP. V prípade COP28 to pôjde ešte ďalej; vôbec prvá reakcia na globálne hodnotenie (GST) bude predstavená počas Svetového summitu o zmene klímy a predsedníctvo sa bude snažiť o záväzky a zodpovednosť od najvyšších úrovní globálneho riadenia na ceste vpred.

3. december – Zdravie/úľava, zotavenie a mier
Klimatické zmeny už ovplyvňujú ľudské zdravie na celej planéte, od kvality vzduchu, ktorý dýchame, po vodu, ktorú pijeme, a miesta, ktoré nám poskytujú prístrešie. Je tiež hlavnou príčinou vysídľovania zraniteľných komunít, čo vedie k zvýšenej nestabilite, ktorá môže ohroziť mier. Tento deň, prvý pre COP, bude skúmať spôsoby, ako poskytnúť pomoc postihnutým a zároveň posilniť odolnosť a zotavenie vedúce k zvýšenej stabilite.

4. december – Financie/Obchod/Rodová rovnosť/Zodpovednosť
Financie sú rozhodujúcim faktorom, ktorý umožňuje opatrenia v oblasti klímy. Globálne finančné systémy ani medzinárodné obchodné siete však nefungujú efektívne a spravodlivo. Reforma je potrebná na vytvorenie spravodlivejších a rovnocennejších podmienok pre svet – a najmä pre klimaticky najzraniteľnejšie krajiny z globálneho juhu – na splnenie spoločných klimatických cieľov. Tento deň sa zameria na napredovanie v tejto práci a zároveň bude presadzovať dôležitosť rodovej rovnosti v celom spektre opatrení v oblasti klímy.

5. december – Energetika/Priemysel/ Spravodlivá transformácia/Domorodé obyvateľstvo
Svet potrebuje rýchlo dekarbonizovať a zároveň pokračovať v hospodárskom napredovaní. Je dôležité, aby sa tento vývoj uskutočňoval udržateľne a inkluzívne s cieľom podporiť životy a živobytie a zároveň chrániť planétu. Tento deň sa zameria na široké spektrum riešení od nasadenia obnoviteľnej energie vo veľkom meradle až po dekarbonizáciu súčasnej energie.

……