Klimatické zmeny, výzva vedcov WHO: „Globálna núdzová situácia“

Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO ) by mala vyhlásiť „globálnu zdravotnú núdzovú situáciu“  pre klímu a prírodu , dve krízy, ktoré by sa mali riešiť súčasne ako súčasť toho istého problému. Jadrom príťažlivosti je, že viac ako 200 vedeckých lekárskych časopisov z celého sveta – vrátane The BMJ, The Lancet, JAMA, Medical Journal of Australia, East African Medical Journal, National Medical Journal of India, Dubai Medical Journal – „čelí“. zhoršenie klimatickej krízy a krízy biodiverzity“, sa rozhodli publikovať súčasne s kolektívnym úvodníkom zameraným na WHO. Podľa úvodníka sa robí „nebezpečná chyba“, keď na klimatickú krízu a krízu biodiverzity reagujeme, akoby išlo o samostatné krízy .  Ľudské zdravie – ako sa vysvetľuje – priamo poškodzuje klimatická kríza aj príroda, a najväčšiu cenu doplácajú najchudobnejšie a najzraniteľnejšie komunity.