Ako klimatické zmeny ovplyvňujú tých najmenších

Jedným z dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v súčasnej diskusii menej zohľadňujú, ale nemenej závažným, je nútené vysídlenie mnohých ľudí v dôsledku ekologických katastrof alebo extrémnych poveternostných javov. Hoci sú búrky, záplavy alebo suchá v skutočnosti prirodzené a je ťažké pripísať špecifickú zodpovednosť jednej udalosti klimatickým zmenám, existuje však všeobecná zhoda, že človekom vyvolané klimatické zmeny majú významný vplyv na frekvenciu, intenzitu, geografické rozloženie a trvanie extrémnych udalostí, a že tieto zase prispievajú k ovplyvňovaniu modelov migrácie a vysídľovania.  Nútené vysídlenie postihuje  milióny ľudí vrátane  mnohých chlapcov a dievčat . Podľa UNICEF  zostali  doteraz neplnoletí nútení presťahovať sa v dôsledku klimatických zmien väčšinou neviditeľní. Údaje o tomto fenoméne sú v skutočnosti len zriedkavo rozdelené podľa veku a je menej pravdepodobné, že mladšia populácia bude vystavená radaru, najmä v kontextoch charakterizovaných rýchlou urbanizáciou, inštitucionálnou nestabilitou a konfliktmi. (Elena Esposto)