Septembrový bulletin protokolu GHG

Sekretariát Protokolu o skleníkových plynoch usporiadal 3. októbra webový seminár , v ktorom sa hodnotili kľúčové témy prezentované zainteresovanými stranami v nedávno uzavretom prieskume trhových účtovných prístupov a súvisiacich návrhov. Navštívte našu webovú stránku a pozrite si záznam webinára, prejdite na prezentáciu webinára a pozrite si predložené návrhy.  

Žiadam o spätnú väzbu: Prieskum GPC je otvorený do 15. novembra

Protokol GHG hľadá vstupy od zainteresovaných strán, aby pochopil potrebu, rozsah a potenciálne prístupy k informovaniu aktualizácií alebo dodatočných usmernení týkajúcich sa Globálneho protokolu pre inventáre emisií skleníkových plynov na úrovni Spoločenstva , známeho aj ako Globálny protokol pre mestá alebo GPC. Prieskum je dostupný tu a respondenti majú tiež možnosť odoslať návrh na aktualizáciu GPC alebo na ďalšie usmernenie. Všetka spätná väzba musí byť odoslaná do 15. novembra prostredníctvom  formulára prieskumu  alebo šablóny návrhu, aby sme ju zvážili.