Vlny horúčav, suchá a iné extrémne prejavy počasia čoraz viac ovplyvňujú adaptačné politiky v Európe

Hodnotenia klimatických rizík, ktoré zohľadňujú hrozby, ako sú vlny horúčav, suchá, záplavy a požiare, sa podľa nedávno zverejneného druhého hodnotenia národných adaptačných opatrení členských štátov EÚ čoraz viac využívajú na informovanie a zlepšovanie národných adaptačných politík. Brífing EEA „Je Európa na ceste k odolnosti voči zmene klímy? Stav oznámených národných adaptačných opatrení v roku 2023,“ predstavuje súčasný stav vnútroštátnych adaptačných politík. Opierajú sa o zistenia v technickom dokumente, ktorý vypracovalo Európske tematické centrum pre prispôsobenie sa zmene klímy (ETC), a o informácie uvedené v rámci nariadenia EÚ o riadení (článok 17 a článok 19).
Prečítajte si viac na:  tlačová správa EEA,  brífing EEA,  technický dokument ETC 

Hlásené informácie sú dostupné na:  Profily krajín,  Dekarbonizácia – Adaptačný panel