Stručná politika „Integrácia klimatických služieb do územného plánovania miest“

Počas posledného desaťročia sa klimatické služby  ukázali ako dôležitá pomôcka pre informované rozhodovanie o klimatických adaptáciách v Európe. Existuje však všeobecná obava, že klimatickým službám sa nedarí dosiahnuť poslednú míľu smerom k užívateľskej implementácii s cieľom podporiť plánovanie klimatických služieb. Najmä mestá si čoraz viac uvedomujú potrebu lepšie začleniť adaptáciu na zmenu klímy do iných plánov a opatrení mestského rozvoja, často však čelia nedostatku finančných zdrojov a obmedzenej kapacite na koordináciu potrebných adaptačných opatrení. Ako teda vyzerá mestský rozvoj odolný voči zmene klímy v praxi a ako možno spoločne rozvíjať podporné poradenstvo, nástroje a služby?