DRMKC – Centrum údajov o rizikách

DRMKC Risk Data Hub DRMKC združuje rôzne útvary Európskej komisie, európske krajiny a celú komunitu zaoberajúcu sa katastrofami s cieľom koordinovanejšie riadiť riziko katastrof. Zvýšená účinnosť lepšie koordinovaných politík založených na prenose poznatkov medzi sektormi. Cieľom DRMKC je integrovať a konsolidovať existujúce vedecké multidisciplinárne poznatky s cieľom spoločného vývoja inovatívnych riešení pre existujúce potreby.