Parížska klimatická dohoda: objavovanie jej cieľov, silných stránok a obmedzení.

Ciele a záväzky Parížskej klimatickej dohody: čo poskytuje a aké sú jej výhody a obmedzenia. Tu je história summitov OSN, ktoré viedli k historickej COP 21 v Paríži. Aké sú ďalšie kroky pri jeho aplikácii? V decembri 2015 znamenala COP21 v Paríži bod obratu v boji proti klimatickým zmenám . Zúčastnili sa ho delegáti zo 196 členských krajín UNFCCC (Dohovor OSN o zmene klímy), ako aj pozorovatelia občianskej spoločnosti, novinári a médiá z celého sveta. Cieľom bolo dosiahnuť globálnu dohodu o obmedzení globálneho otepľovania a znížení emisií skleníkových plynov, pričom kľúčovým výsledkom bola Parížska dohoda. Tu je história a obsah tejto dôležitej zmluvy.

Cesta začína v roku 1992; Rámcový dohovor OSN o klíme bol podpísaný na Summite Zeme v Rio de Janeiro . Táto zmluva poskytuje všeobecný cieľ stabilizovať koncentrácie skleníkových plynov na nie nebezpečnom cieli.

stabilizáciu atmosférických koncentrácií skleníkových plynov na úrovni, ktorá zabraňuje nebezpečným antropogénnym zásahom do klimatického systému Zeme.
(Luca Lombroso)