ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Local Governments for Sustainability – Miestne samosprávy pre trvalú udržateľnosť

ICLEI ICLEI – Miestne samosprávy pre trvalú udržateľnosť je globálna sieť viac ako 2500 miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sa angažujú v oblasti udržateľného rozvoja miest. Pôsobíme vo viac ako 125 krajinách, ovplyvňujeme politiku udržateľnosti a podporujeme miestne opatrenia v prospech nízkoemisného, prírodného, spravodlivého, odolného a obehového rozvoja. Prinášame udržateľnosť do rýchlo sa rozvíjajúceho mestského sveta. ICLEI robí z udržateľnosti neoddeliteľnú súčasť rozvoja miest a vytvára systémové zmeny v mestských oblastiach prostredníctvom praktických, integrovaných riešení. Pomáhame mestám, obciam a regiónom predvídať a reagovať na komplexné výzvy, od rýchlej urbanizácie a zmeny klímy až po degradáciu ekosystémov a nerovnosť. Miestne a regionálne samosprávy v našej sieti čelia týmto výzvam tým, že začleňujú udržateľnosť do každodennej činnosti a politiky. Investujeme do kapacít a znalostí potrebných na navrhovanie riešení a prijímanie rozhodnutí na základe údajov, vedeckých dôkazov a miestnych skutočností a tlakov. Našich päť ciest k nízkoemisnému, prírodnému, spravodlivému, odolnému a obehovému rozvoju je navrhnutých tak, aby vytvárali systémové zmeny. Pracujeme v mestách, obciach a regiónoch všetkých veľkostí, s rôznymi kapacitami a výzvami. Mnohé z nich si stanovili a dosiahli ambiciózne ciele a stoja na čele udržateľnosti, sú priekopníkmi nových riešení a spochybňujú status quo. Iné podnikajú prvé kroky smerom k transformácii, posilňujú svoje systémy a kapacity na dosiahnutie cieľov udržateľnosti. ICLEI po celom svete prináša najnovšie globálne poznatky a riešenia do miestneho kontextu.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“