Vplyv biotechnologických a farmaceutických operácií na životné prostredie