Čo sú emisie rozsahu 4? Kritický aspekt uhlíkového účtovníctva

Ak sa zaoberáte uhlíkovým účtovaním, pravdepodobne ste sa stretli s emisiami rozsahov 1, 2 a 3, ktoré sa používajú na určenie uhlíkovej stopy spoločnosti a usmernenie úsilia o znižovanie emisií… ale počuli ste o emisiách rozsahu 4? S najväčšou pravdepodobnosťou ešte nie. Je to preto, že emisie rozsahu 4 sú doplnkom k emisiám, ktoré musia spoločnosti sledovať.  Hoci je tento koncept celkom nový, jeho porozumenie a poznanie, ako ho zaúčtovať, je užitočné pre spoločnosti a organizácie, ktoré chcú obmedziť svoje emisie a splniť svoje klimatické ciele.  Vysvetlíme teda, čo sú emisie v rozsahu 4, ako sa líšia od ostatných rozsahov, prečo je dôležité a prospešné ich merať a vykazovať spoločnosti, spolu s hlavnými problémami pri ich výpočte. (Jennifer L)