Väčšie povedomie o zmene klímy: Projekt každodenných praktík šetrných ku klíme

Jedným  z cieľov Európskeho roka zručností je zosúladiť túžby a zručnosti ľudí s príležitosťami na trhu práce, najmä pokiaľ ide o zelenú a digitálnu transformáciu. Aby ste mohli rozvíjať túžby smerom k „zelenej“ a v dôsledku toho aj schopnosti, potrebujete najskôr styčné body s témami okolo klimatických zmien (pozri napríklad knihu „Renewal of interest theory. The genéza záujmu o vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie “). Možnými miestami na nadviazanie tohto kontaktu môžu byť vzdelávacie a vzdelávacie priestory. Napríklad projekt Climate-Friendly Everyday Practices (klAP) vo viedenských centrách vzdelávania dospelých ponúkol vzdelávací priestor na tému klimatických zmien   . Cieľom projektu bolo prostredníctvom participatívnych metód priblížiť ľuďom s migrantským pôvodom tému životného prostredia a klimatických zmien. (Lucia Paar, redakčný tím/CONEDU)