Nový web informuje o digitálnom prístupe ku klimatickým zmenám – Destination Earth

Destinácia Zem je hlavnou iniciatívou Európskej komisie a základným kameňom na podporu digitálnych kapacít Európy a opatrení v oblasti zmeny klímy. Účelom je modelovať, monitorovať a simulovať prírodné javy, nebezpečenstvá a súvisiace ľudské aktivity.  Destination Earth, implementovaný ECMWF, ESA a EUMETSAT a riadený GR CNECT, pracuje na vytvorení dvoch digitálnych dvojčiat Zeme: Adaptácia na zmenu klímy a Extrémy vyvolané počasím. Tieto prelomové interaktívne funkcie pomôžu používateľom pri navrhovaní presných a použiteľných adaptačných stratégií a opatrení na zmiernenie. Táto nová webová stránka informuje o procese vývoja a časovom pláne.

Prečítajte si viac na webovej stránke Destination  Earth.

Naše najnovšie články nájdete na stránke News – Destination Earth