Vytvorenie vysoko presného digitálneho modelu Zeme

Destination Earth je vlajkovou loďou iniciatívy Európskej komisie, ktorej cieľom je vyvinúť vysoko presný digitálny model Zeme (digitálne dvojča Zeme) na modelovanie, monitorovanie a simuláciu prírodných javov, nebezpečenstiev a súvisiacich ľudských činností. Tieto prelomové funkcie pomáhajú používateľom pri navrhovaní presných a použiteľných adaptačných stratégií a opatrení na zmiernenie. DestinE odomyká potenciál digitálneho modelovania systému Zeme na úrovni, ktorá predstavuje skutočný prielom z hľadiska presnosti, miestnych detailov, rýchlosti prístupu k informáciám a interaktivity. Tým, že posúva hranice výpočtovej techniky a klimatických vied, je DestinE základným pilierom úsilia Európskej komisie o Zelenú dohodu a digitálnu stratégiu .