Naliehavé opatrenia na zníženie emisií metánu z prevádzky fosílnych palív sú nevyhnutné na dosiahnutie globálnych klimatických cieľov

Rozhodné, ďalekosiahle úsilie o zníženie emisií metánu z výroby a používania fosílnych palív musí ísť ruka v ruke s dekarbonizáciou našich energetických systémov s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C, uvádza sa v novej správe Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). ) v partnerstve s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a koalíciou pre klímu a čisté ovzdušie (CCAC) zvolanou UNEP. Imperatív odstraňovania metánu z fosílnych palív , ktorý bol dnes zverejnený, stavia na zisteniach z nedávno aktualizovanej cesty IEA s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. Ukazuje sa, že zatiaľ čo pokles dopytu po fosílnych palivách by znížil emisie metánu, tieto zníženia by samy osebe nenastali dostatočne rýchlo na splnenie svetových klimatických cieľov. Dodatočné cielené opatrenia na riešenie emisií metánu z výroby a používania fosílnych palív – napríklad odstránením bežného odvzdušňovania a spaľovania a opravou netesností – sú nevyhnutné na obmedzenie otepľovania na 1,5 °C a zníženie rizika prekročenia nezvratných bodov zlomu klímy.