ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Prečo sa dekarbonizácia stala najnovším módnym slovom

Keďže dekarbonizácia sa stáva nevyhnutnou pre udržateľnú budúcnosť, módny priemysel podniká kroky na zníženie emisií uhlíka, pričom svetové značky a organizácie vedú cestu. Textilný a odevný priemysel si vybudoval trochu reputácie, pokiaľ ide o jeho environmentálnu stopu. Celý dodávateľský reťazec odvetvia, od výroby surovín až po výrobu, prepravu a likvidáciu, je úzko spojený s procesmi, ktoré emitujú vysoké úrovne uhlíka. To viedlo k alarmujúcej predpovedi, že podľa údajov earth.org sa globálne emisie módneho priemyslu do roku 2030 zvýšia o 50 %. Dlhodobo kritizované za neudržateľné praktiky a uhlíkovú stopu, existuje naliehavý tlak na dekarbonizáciu v celom odvetví s cieľom zvrátiť vývoj. (Isatou Ndure)