Prečo sa dekarbonizácia stala najnovším módnym slovom

Keďže dekarbonizácia sa stáva nevyhnutnou pre udržateľnú budúcnosť, módny priemysel podniká kroky na zníženie emisií uhlíka, pričom svetové značky a organizácie vedú cestu. Textilný a odevný priemysel si vybudoval trochu reputácie, pokiaľ ide o jeho environmentálnu stopu. Celý dodávateľský reťazec odvetvia, od výroby surovín až po výrobu, prepravu a likvidáciu, je úzko spojený s procesmi, ktoré emitujú vysoké úrovne uhlíka. To viedlo k alarmujúcej predpovedi, že podľa údajov earth.org sa globálne emisie módneho priemyslu do roku 2030 zvýšia o 50 %. Dlhodobo kritizované za neudržateľné praktiky a uhlíkovú stopu, existuje naliehavý tlak na dekarbonizáciu v celom odvetví s cieľom zvrátiť vývoj. (Isatou Ndure)