Príručka osvedčených postupov na rozvoj odolnosti voči zmene klímy

Klimatické zmeny tu už môžu byť, ale môžeme – a musíme – pracovať v predstihu na zmapovaní našich vplyvov, ktoré ešte prídu. Každá organizácia bude nejakým spôsobom ovplyvnená klimatickými zmenami, či už priamo alebo nepriamo. Môže to byť spôsobené negatívnymi účinkami na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, prírodnými rizikami ohrozujúcimi fyzický majetok, problémami v rámci dodávateľského reťazca alebo dokonca zmenami v spôsobe fungovania spoločnosti. Je jasné, že klíma by mala byť základným pilierom rizikových procesov každej spoločnosti, ale tieto hrozby nie je ľahké pochopiť ani zmerať. Nie je to len o pohľade na počasie – organizácie musia zvážiť sekundárne a terciárne vplyvy a zaviesť vhodné kroky na zmiernenie rizika, ktoré sa neustále mení. (V spolupráci s International SOS)