Klimatické zmeny môžu mať „celoživotné dopady“ na duševné zdravie mladých ľudí, uvádza správa

Klimatické zmeny môžu podľa novej správy Americkej psychologickej asociácie zohrávať veľkú úlohu pri ovplyvňovaní duševného zdravia mladých ľudí. Správa napísaná v spolupráci s organizáciou na ochranu klímy ecoAmerica dokumentuje, ako environmentálne udalosti spojené so zmenou klímy – vrátane poveternostných katastrof, extrémneho tepla a zlej kvality ovzdušia – môžu vyvolať alebo zhoršiť problémy duševného zdravia u detí a dospievajúcich. Prírodné katastrofy môžu v týchto skupinách viesť k posttraumatickej stresovej poruche, uvádza správa. Dlhodobejšie problémy, ako je teplo, sucho a zlá kvalita vzduchu, môžu zvýšiť riziko úzkosti, depresie, bipolárnej poruchy, agresivity, kognitívnych porúch a ďalších. ( , CNN).