Dokonca aj dočasné globálne otepľovanie nad 2 °C ovplyvní život v oceánoch na stáročia

Rastie konsenzus , že naša planéta pravdepodobne prekročí hranicu otepľovania 1,5 ℃. Výskum dokonca naznačuje, že globálne otepľovanie dočasne prekročí hranicu 2 ℃, ak atmosférický oxid uhličitý (CO₂) vyvrcholí na úrovni, ktorá presahuje očakávanú úroveň.  Prekročenie našich emisných cieľov je známe ako klimatické prekročenie . Môže to viesť k zmenám, ktoré sa počas nášho života nedajú vrátiť späť. Tieto zmeny zahŕňajú nárast hladiny morí, menej funkčných ekosystémov, vyššie riziko vyhynutia druhov a stratu ľadovcov a permafrostu. Mnohé z týchto zmien už vidíme. Náš novo publikovaný výskum skúma dôsledky prekročenia klímy pre oceány. Vo všetkých experimentoch s klimatickými presahmi a vo všetkých modeloch naša analýza zistila, že súvisiace zmeny teploty vody a hladiny kyslíka znížia životaschopné oceánske biotopy. Pokles bol pozorovaný po stáročia. To znamená, že ľudstvo bude aj naďalej pociťovať jeho dopady dlho po tom, čo hladiny CO₂ v atmosfére vyvrcholia a klesnú. ( Tilo Ziehn , CSIRO , Andrew Lenton , CSIRO , Yeray Santana-Falcón)