Použite nové údaje na boj proti klimatickým zmenám a iným výzvam: technický vyslanec OSN

Umelá inteligencia so sebou priniesla nové metódy zberu a analýzy dát. Osobitný splnomocnenec OSN pre technológie Amandeep Singh Gill zdôrazňuje dôležitosť vývoja robustných súborov údajov na riešenie kritických problémov, ktorým svet čelí, ako je globálna potravinová neistota. „Potrebujeme nové súbory údajov o tom, ako sa poľnohospodári prispôsobujú zmenám spôsobeným zmenou našej klímy. Takže spojte tieto súbory údajov, spustite ich analýzy a buďte (viac) múdri v oblasti poľnohospodárstva odolného voči zmene klímy. Keďže termín cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) OSN do roku 2030 sa rýchlo blíži, Gill tiež zdôrazňuje potrebu globálnej siete „digitálnych šampiónov“ pre tieto ciele. „Myslím si, že toto je kľúčová oblasť: Dátová kapacita a ľudská kapacita to robia spoločne,“ Diskusiu moderoval Nicholas Thompson z The Atlantic a viedla ju spoločnosť GZERO Media v spolupráci s OSN, fondom Complex Risk Analytics Fund a iniciatívou Včasné varovania pre všetkých. (Zamestnanci GZERO)