ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Čo sú to „kompenzácie biodiverzity“?

V posledných rokoch sa propagujú „kompenzácie biodiverzity“ a „kredity“ ako jeden z kľúčových spôsobov financovania ochrany prírody a podpory globálnych cieľov v oblasti biodiverzity. Zjednodušene povedané, „kompenzácia biodiverzity“ je systém pripisovania hodnoty biotopu, rastline alebo živočíchovi, čo znamená,   že „úver“ alebo „jednotku“ možno kúpiť alebo predať na „kompenzáciu“ spôsobenej škody, čím sa vytvorí finančný stimul chrániť prírodné bohatstvo inde. Rozvojové krajiny bohaté na biodiverzitu požadujú  od rozvinutých krajín viac verejných financií a „ odpustenie dlhu “ – čo sa líši od financovania klimatických zmien – aby pomohli splniť ich ciele v oblasti biodiverzity. (Aruna Chandrasekhar)