Plán IEA 2023 Net Zero Roadmap: strojnásobenie obnoviteľných zdrojov a elektrifikácia energetického prechodu

Najnovšia Net Zero Roadmap Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) naznačuje, že strojnásobenie kapacity obnoviteľných zdrojov na 11 000 GW do roku 2030 je jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť globálne klimatické ciele.  Plán IEA na rok 2023 Net Zero Roadmap  načrtáva globálnu cestu, ako dosiahnuť cieľ 1,5 ̊C. Prvýkrát bol zverejnený v roku 2021, od ktorého energetický sektor zaznamenal kľúčové zmeny. Aktualizovaná verzia tiež vyzýva na zjednotené úsilie na pomoc pri znižovaní globálneho otepľovania, keď sa svetoví lídri stretnú na nadchádzajúcom COP28 v Dubaji v novembri. 

Zvyšovanie kapacity obnoviteľných zdrojov

Agentúra uviedla, že zvýšenie obnoviteľných zdrojov energie spolu so zlepšením energetickej účinnosti, znížením emisií metánu a zvýšením elektrifikácie prinesie do roku 2030 viac ako 80 % potrebného zníženia emisií.  Plán naznačuje, že strojnásobením globálnej inštalovanej  kapacity obnoviteľnej energie na 11 000 gigawattov do roku 2030 sa dosiahne najväčšie zníženie emisií. (Jennifer L)