Zelené budovy, deravá dlažba a stromy by mohli mestám pomôcť dosiahnuť čisté nulové emisie uhlíka: štúdia

Európe mohli v priebehu nasledujúcich 10 rokov dosiahnuť čisté nulové emisie uhlíka začlenením prírody do svojej mestskej infraštruktúry. Nedávna štúdia publikovaná výskumníkmi zo Švédska, USA a Číny vo vedeckom časopise Nature Climate Change ukazuje, ako by 54 európskych miest mohlo znížiť emisie uhlíka v priemere o 17,4 percenta pomocou riešení založených na prírode, ako sú parky, úpravy ulíc a strešné záhrady. „Riešenia založené na prírode nielenže kompenzujú časť emisií mesta, ale môžu prispieť aj k zníženiu emisií a spotreby zdrojov,“ povedala Zahra Kalantari, spoluautorka a docentka vodného a environmentálneho inžinierstva na KTH Royal Institute of Technology. v mediálnej správe. Napríklad mestské parky, zeleň a stromy podporujú viac chôdze, bicyklovania a iné environmentálne pozitívne návyky. Ďalšie príklady riešení založených na prírode, ktoré Kalantari a jej spoluautori skúmali, zahŕňajú mestské poľnohospodárstvo, priepustné chodníky, ktoré umožňujú absorpciu dažďovej vody do zeme, užšie cesty s väčším množstvom zelene a stromov a ochranu biotopov voľne žijúcich živočíchov. (Megan DeLaire)