Globálne zásoby potravín sú ohrozené

Vplyv klimatických zmien na rozvojové krajiny by sa podľa kresťanskej organizácie Christian Aid mohol čoskoro prejaviť v nákupných košíkoch nakupujúcich v európskych krajinách vrátane Spojeného kráľovstva. Podľa nedávneho výskumu organizácie Christian Aid sú produkty ako banány, hrozno, avokádo, káva a čaj len niektoré z potravín, ktoré sú najviac ohrozené rastúcou klimatickou krízou, pričom až štvrtina ovocia, zeleniny, strukovín a mäsových výrobkov je prítomná na stánky európskych krajín pochádzajú zo zraniteľných krajín.
„Spojené kráľovstvo je možno ostrov, ale v čoraz prepojenejšom svete nemôžeme uniknúť škodám spôsobeným klimatickými zmenami,“ povedal Patrick Watt , generálny riaditeľ Christian Aid. „Klimatická kríza čoraz viac ničí dodávateľské reťazce potravín v britskom nákupnom vozíku a riskuje zhoršenie krízy životných nákladov. Dôvody na prijatie opatrení neboli nikdy jasnejšie. Vláda Spojeného kráľovstva musí spolupracovať s ostatnými, aby poskytli finančnú podporu potrebnú na pomoc zraniteľným komunitám prispôsobiť sa rýchlo sa meniacej klíme.“ (organizácie Christian Aid)