ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

ECB zverejňuje svoj druhý klimatický záťažový test a správy nie sú dobré

„Prechod na hospodárstvo s nulovými emisiami je nevyhnutný na obmedzenie negatívneho vplyvu klimatických zmien a stal sa jednou z najnaliehavejších priorít na celom svete. Ak budeme takto pokračovať, zvýšia sa riziká a náklady pre ekonomiku a finančný systém“. Toto bol lapidárny komentár Luisa de Guindosa , viceprezidenta Európskej centrálnej banky, zo 6. septembra pri príležitosti zverejnenia druhého klimatického záťažového testu , ktorý vypracoval frankfurtský inštitút.   Štúdia vykonaná na 2,9 miliónoch nefinančných  spoločnostiach a 600 bankách v eurozóne hodnotí vplyv troch možných prechodových ciest , ktoré sa líšia z hľadiska načasovania a úrovne ambícií, a kvantifikuje investičné potreby, ekonomické náklady a riziká pre podniky. , rodiny a inštitúcie. Na základe prvého klimatického záťažového testu, ktorý ECB vykonala v roku 2021, správa predstavuje   tri kľúčové inovácie .