Ekologická stopa EÚ-27 bola spôsobená predovšetkým spotrebou potravín a v rokoch 2004 až 2014 prekročila regionálnu biokapacitu

Európska únia (EÚ) plánuje dekarbonizáciu regiónu do roku 2050. Ako sa zdôrazňuje v Zelenej dohode a stratégii z farmy na stôl, potravinové systémy sú pre tento prechod nevyhnutné. Tu skúmame závislosť na zdrojoch a uhlíkové emisie potravinových systémov EÚ-27 od roku 2004 do roku 2014 prostredníctvom multiregionálneho vstupno-výstupného prístupu rozšíreného o ekologickú stopu, ktorý zohľadňuje dopyt a ponuku (vrátane obchodu) a zvažuje viacero externality.  Potraviny prispievajú k takmer tretine EF regiónu a privlastňujú si viac ako polovicu jeho biokapacity. Priemerná závislosť od biokapacity v rámci vnútroštátnych hraníc sa znížila, zatiaľ čo závislosť od biokapacity v rámci EÚ sa zvýšila; štvrtina biokapacity na spotrebu potravín však pochádza z krajín mimo EÚ. Napriek zníženiu celkovej EF aj EF potravy počas obdobia štúdie. (Alessandro Galli, Marta Antonelliová, Mathis Wackernagel )