ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Uhlíková stopa budovy je oveľa väčšia, ako sa na prvý pohľad zdá

Podľa novej správy investičnej spoločnosti Generation, zatiaľ čo budovy prispievajú len k 6 % celosvetových emisií , spotrebovanie väčšieho množstva elektriny a materiálov konštrukcie môže strojnásobiť veľkosť uhlíkovej stopy budovy . Historické údaje Medzinárodnej energetickej asociácie (IEA) ukazujú, že budovy neurobili veľké pokroky v znižovaní svojej uhlíkovej stopy, pričom od roku 2010 zostali viac-menej rovnaké. Ale keďže energetický  prechod smeruje k väčšej elektrifikácii , efektívne využívanie elektriny bude rozhodujúce.   K znižovaniu emisií v miestach, kde ľudia každý deň žijú a pracujú.Životný cyklus emisií budov možno rozdeliť do troch kategórií: materiály a konštrukcia, prevádzka a výmena alebo demolácia. Podľa Svetovej obchodnej rady pre trvalo udržateľný rozvoj (WBCSD) tieto fázy tvoria 30 %, 50 % a 20 % emisií budovy . Autori správy tvrdia, že príliš málo pozornosti sa venovalo nepriamym alebo zabudovaným emisiám produkovaným získavaním materiálov a využívaním elektriny.  Nepriame emisie sa líšia od priamych emisií v tom, že samotné budovy nevyrábajú elektrinu, ale stále ju spotrebúvajú na fungovanie.  (Clarisa Diazová)