Uhlíková stopa budovy je oveľa väčšia, ako sa na prvý pohľad zdá

Podľa novej správy investičnej spoločnosti Generation, zatiaľ čo budovy prispievajú len k 6 % celosvetových emisií , spotrebovanie väčšieho množstva elektriny a materiálov konštrukcie môže strojnásobiť veľkosť uhlíkovej stopy budovy . Historické údaje Medzinárodnej energetickej asociácie (IEA) ukazujú, že budovy neurobili veľké pokroky v znižovaní svojej uhlíkovej stopy, pričom od roku 2010 zostali viac-menej rovnaké. Ale keďže energetický  prechod smeruje k väčšej elektrifikácii , efektívne využívanie elektriny bude rozhodujúce.   K znižovaniu emisií v miestach, kde ľudia každý deň žijú a pracujú.Životný cyklus emisií budov možno rozdeliť do troch kategórií: materiály a konštrukcia, prevádzka a výmena alebo demolácia. Podľa Svetovej obchodnej rady pre trvalo udržateľný rozvoj (WBCSD) tieto fázy tvoria 30 %, 50 % a 20 % emisií budovy . Autori správy tvrdia, že príliš málo pozornosti sa venovalo nepriamym alebo zabudovaným emisiám produkovaným získavaním materiálov a využívaním elektriny.  Nepriame emisie sa líšia od priamych emisií v tom, že samotné budovy nevyrábajú elektrinu, ale stále ju spotrebúvajú na fungovanie.  (Clarisa Diazová)