ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Výskum a informovanie o vplyvoch a riešeniach zmeny klímy

Two° challenge: What will it take to avoid disastrous climate change? - CNN.com Climate Central je nezávislá skupina vedcov a komunikátorov, ktorí skúmajú a informujú o faktoch týkajúcich sa našej meniacej sa klímy a o tom, ako ovplyvňuje životy ľudí. Sme politicky neutrálna nezisková organizácia podľa paragrafu 501(c)(3). Climate Central využíva vedu, veľké objemy údajov a technológie na vytváranie tisícov miestnych príbehov a presvedčivých vizuálov, ktoré približujú zmenu klímy a ukazujú, čo sa s ňou dá robiť. Zaoberáme sa vedou o klíme, zvyšovaním hladiny morí, extrémnym počasím, energiou a súvisiacimi témami. Široko spolupracujeme s televíznymi meteorológmi, novinármi a ďalšími uznávanými hlasmi, aby sme oslovili publikum v rôznych geografických oblastiach a s rôznym presvedčením.