NOAA Climate.gov – Veda a informácie pre klimaticky inteligentný národ

Climate.gov  Climate.gov Zdravie, bezpečnosť a hospodársky blahobyt Američanov úzko súvisia s klímou a počasím. Ľudia hľadajú informácie, ktoré im pomôžu pochopiť klímu a rozhodnúť sa, ako riadiť riziká a príležitosti súvisiace s klímou. Na uspokojenie tejto potreby poskytuje NOAA Climate.gov aktuálne a dôveryhodné vedecké údaje a informácie o vede o klíme, adaptácii a zmierňovaní následkov. Naším cieľom je podporovať pochopenie klimatických vied a udalostí súvisiacich s klímou zo strany verejnosti, uľahčiť prístup k dátovým produktom a službám NOAA a ich používanie, poskytovať podporu súkromnému sektoru a národnému hospodárstvu v súvislosti s klímou a slúžiť ľuďom, ktorí sa rozhodujú v súvislosti s klímou, pomocou nástrojov a zdrojov, ktoré im pomôžu odpovedať na konkrétne otázky. Stručne povedané, poslaním NOAA Climate.gov je poskytovať vedecké poznatky a informácie pre národ, ktorý je inteligentný z hľadiska klímy.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“