Klimatické zmeny, ako sa mestá prispôsobujú: niekoľko príkladov

V posledných rokoch sme čelili sérii udalostí, ktoré nás prinútili zaujať stanovisko, a táto výzva naďalej ovplyvňuje náš každodenný život. Niektorí jednotlivci bezvýhradne prijali myšlienky, ktoré navrhovali a niekedy vnucovali vedci a politickí vodcovia. Iní sa snažili zachovať si vyváženejší postoj, snažili sa čo najlepšie informovať sami seba, uvedomujúc si potrebu bojovať proti epidémii falošných správ a fenoménu neautentických „expertov“.  Medzitým sa niektorí pridali k popieračským hnutiam, ktoré sa, často okázale, rozhodli otvorene protirečiť záverom odborníkov.Bez ohľadu na postoj, ktorý každý z nás zaujal, sú však dnes niektoré fakty nepopierateľné. Žijeme v dobe, v ktorej čoraz častejšie čelíme extrémnym  poveternostným podmienkam vrátane extrémne prudkých poveternostných udalostí a teplôt, ktoré niektoré časti sveta nikdy nezažili. Tvárou v tvár tejto realite existuje len jedna odpoveď: konať. (Matteo Paolini)