Príprava Európy na meniace sa podnebie

Tohtoročné leto bolo celosvetovo najhorúcejšie a piate najteplejšie v Európe. Lesné požiare v EÚ tento rok spálili viac ako 468 000 hektárov , pričom mnohé zasiahli turistické destinácie na juhu a zasiahli miestne hospodárstvo. Po dlhých obdobiach intenzívnych horúčav a sucha boli celé komunity a ich živobytie ťažko zasiahnuté v priebehu niekoľkých hodín na Rodose a Korfu.  Zasiahnutá bola aj príroda. Viac ako 40 % spálenej plochy v tomto roku tvorili oblasti sústavy  Natura 2000 , ktoré ovplyvnili biotopy a druhy závislé od týchto ekosystémov. Horúčavy sa zhodovali s prívalovými dažďami a bleskovými povodňami v Bulharsku, Grécku, Slovinsku a Turecku, čo malo za následok straty na životoch a značné hospodárske straty. Za posledných 42 rokov dosiahli ekonomické straty a škody spôsobené extrémnymi poveternostnými a klimatickými podmienkami spolu minimálne 560 miliárd EUR, pričom ročné straty presiahli 50 miliárd EUR v rokoch 2021 a 2022. V roku 2023 môžeme očakávať podobné odhady strát ako dobre. Rok čo rok nás prekvapuje narastajúca závažnosť  týchto udalostí a sme zarmútení rozsahom strát, ktoré spôsobujú. Tieto extrémne poveternostné javy by nás však už nemali zaskočiť. Žiaľ, prežívame klimatický scenár, na ktorý nás vedci upozorňujú už desaťročia. (Leena Ylä-Mononen)