ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Emisie skleníkových plynov sa s postupujúcou zmenou klímy naďalej zvyšujú

Emisie skleníkových plynov (GHG) dosiahli ďalší vrchol v roku 2022, podľa údajov, ktoré nedávno zverejnilo JRC, výskumné centrum Európskej komisie. Presnejšie povedané, emisie na globálnej úrovni (ktoré zahŕňajú CO2, ako aj metán a oxid dusný, ktoré sú vo veľkej miere vytvárané hospodárskymi zvieratami a poľnohospodárstvom) sa v roku 2022 zvýšili o 1,4 %, pričom sú o 7 % vyššie v porovnaní s rokom 2015, teda v roku 2015. ktoré boli podpísané parížske klimatické dohody. V praxi sa emisie neustále zvyšujú a vykazujú len pokles v súlade s ekonomickými krízami, ako v prípade globálnej finančnej krízy v roku 2009 a krízy spôsobenej Covidom v roku 2020. Prevažujúcu úlohu zohráva búrlivý vývoj rozvíjajúcich sa ekonomík. Krajiny BRICS – Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika – predstavujú 45 % celosvetových emisií, z ktorých dve tretiny produkuje samotná Čína. Nie je to úplne nový fenomén: dokonca aj v kumulatívnom vyjadrení predstavujú emisie BRICS od roku 1970 až dodnes tretinu celkového svetového objemu. (EURACTIV Taliansko)