Stratégie poisťovateľov na riadenie rastúcich rizík klimatických zmien

V rokoch 1980 až 1989 došlo v priemere k niečo vyše 70 prírodným katastrofám ročne; od roku 2013 do roku 2022 to bolo podľa Swiss Re necelých 200 ročne. Rastú aj ekonomické straty. Swiss Re klasifikuje katastrofy ako udalosti, ktoré prekračujú dané limity poistenia a ekonomických strát, a ako také k tomuto rastúcemu trendu prispejú rastúce poistené expozície a vyššie náklady na rekonštrukciu, čo sťažuje izoláciu a pripisovanie vplyvu samotnej zmeny klímy. Pre niektoré nebezpečenstvá katastrof v určitých zemepisných oblastiach však existuje vedecký konsenzus týkajúci sa historického nárastu frekvencie extrémnych poveternostných udalostí, čo preto prispeje k tomuto rastúcemu trendu strát. (Brandan Holmes)