Správa o celosvetovom hodnotení a ďalšie príbehy o prírode a klíme, ktoré si musíte prečítať tento týždeň

Táto dlho očakávaná technická správa z Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) hodnotí pokrok dosiahnutý od ratifikácie Parížskej klimatickej dohody v roku 2015 po dvojročnom hodnotení tisícok príspevkov od odborníkov a lídrov. Zhodnotenie je navrhnuté tak, aby podnietilo akciu, vysvetlil Vox, a je priamočiary vo svojom hodnotení, že je potrebné viac „na všetkých frontoch“, ako aj vo svojich odporúčaniach pre kroky, ako je „postupné vyradenie všetkých neznižovaných fosílnych palív“ a „radikálny Dekarbonizácia“ hospodárstva. Na konferencii COP28 v decembri tohto roku bude dokument formovať diskusie na konferencii a potenciálne pomôže objasniť, koľko musia krajiny urobiť, aby skutočne konali. (Kate Whitingová)