Smernica EÚ o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD): Kľúčové veci, ktoré je potrebné vedieť

Spoločnosti pôsobiace v Európskej únii sa budú musieť od januára 2024 vysporiadať s novými nefinančnými požiadavkami a požiadavkami na podávanie správ o udržateľnosti podľa smernice EÚ o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD). Pokrok CSRD ukazuje zmenu v tom, ako vlády pristupujú k vykazovaniu údajov o životnom prostredí, sociálnej oblasti a správe ( ESG ), ktoré zahŕňajú emisie uhlíka spoločnosti.  Hlásenie ESG je rozhodujúce pri pomáhaní zainteresovaným stranám, najmä investorom, vyhodnotiť riziko ich investícií na základe poznania vplyvu spoločnosti na ľudí a planétu. Pomáha im tiež pochopiť, ako môžu katastrofy súvisiace so zmenou klímy ovplyvniť podnikanie. Pri budovaní dôvery a zlepšovaní reputácie spoločnosti je dôležité aj dôkladné podávanie správ o udržateľnosti. (Jennifer L)