Riešenie dvojitej klimatickej zmeny a krízy biodiverzity

Dvojité krízy zmeny klímy a straty biodiverzity sú dve z najväčších rizík, ktorým čelí naša schopnosť prežiť a prosperovať na tejto planéte. Toto podujatie, ktoré sa koná popri Týždni na vysokej úrovni Valného zhromaždenia OSN, vysvetlí závažnosť týchto kríz, zmobilizuje celý rad aktérov, aby ich riešili, a preskúma, ako IUCN – vrátane jej patrónov prírody – zvoláva aktérov, formuje politiku a využíva vedu na ich riešenie. Klimatické zmeny už vedú k zvýšeným teplotám, požiarom, záplavám a suchám, čo stojí nespočetné množstvo obetí a škôd na infraštruktúrach a hospodárstvach. Globálne záväzky týkajúce sa rozsiahlych zmien s cieľom udržať globálne teploty na maximálne 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami zostávajú nejasné a slabé, a to napriek vedeckým dôkazom, ktoré naznačujú, že ohrievanie nad túto hodnotu by malo za následok potenciálne nezvratné a katastrofické dôsledky. Záväzky krajín a monitorovanie pokroku v rámci Parížskej dohody naznačujú, že nie sme v cieli. Napriek čoraz hrozivejším varovaniam od najlepších svetových odborníkov sa zatiaľ nepostupujeme dostatočne rýchlo ani na frontoch zmierňovania klimatických zmien, ani na frontoch adaptácie.