Čo potrebujete vedieť o klimatických zmenách a suchu

Súvisia klimatické zmeny a sucho? Opýtali sme sa Richarda Damania, hlavného ekonóma Svetovej banky pre trvalo udržateľný rozvoj, a dvoch expertov z oddelenia trvalo udržateľného rozvoja banky: senior ekonóm Esha Zaveri a hlavný špecialista na klimatické zmeny Nathan Engle. Títo traja sú autormi článku Droughts and Deficits: Summary Evidence of the Global Impact on Economic Growth .

Zvyšuje sa sucho a môže za to zmena klímy?

Deficity vody sa rýchlo stávajú novým normálom.  Za posledné polstoročie sa extrémne „šoky suchých zrážok“ – tj podpriemerné zrážky – zvýšili v určitých regiónoch o 233 %. Suchý šok, ktorý predstavuje jednu štandardnú odchýlku od normy, je zvyčajne zriedkavou udalosťou, pri ktorej sa dá očakávať, že bude zahŕňať 15 najsuchších epizód za storočie. Suchý šok, ktorý predstavuje dve štandardné odchýlky od normy, je ešte zriedkavejší a zahŕňa najsuchších 2,5 roka za storočie. Takéto suché epizódy by mali byť prerušované, ale vyskytujú sa častejšie. Zároveň sú na ústupe oblasti s nadpriemernými zrážkami. (Svetová banka)