ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Svetová meteorologická organizácia (WMO)

WMO | weADAPT Svetová meteorologická organizácia (WMO) je medzivládna organizácia s členstvom 193 členských štátov a území. Pochádza z Medzinárodnej meteorologickej organizácie (IMO), ktorej korene boli zasadené na Medzinárodnom meteorologickom kongrese vo Viedni v roku 1873. WMO, založená ratifikáciou Dohovoru WMO 23. marca 1950, sa o rok neskôr stala špecializovanou agentúrou OSN pre meteorológiu (počasie a klímu), operačnú hydrológiu a súvisiace geofyzikálne vedy. Sekretariát so sídlom v Ženeve vedie generálny tajomník. Jeho najvyšším orgánom je Svetový meteorologický kongres.