Prečo nedokážeme zabrániť rozpadu klímy bez toho, aby sme zmenili náš vzťah k zvyšku živého sveta

Globálne otepľovanie sa pre svoj rastúci vplyv na spoločnosť dostalo do popredia verejnej diskusie. Zatiaľ čo väčšina z nás nečítala správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC), vlny horúčav, silnejúce búrky a množenie extrémnych udalostí nám pripomínajú rozsah narušenia klímy a naliehavosť konania. Napriek tomu, že to dokumentuje Medzivládna platforma pre politiku vied o biodiverzite a ekosystémových službách (IPBES), ekvivalent IPCC pre biodiverzitu, vieme len málo o tom, ako môže erózia biodiverzity ovplyvniť nás a zvyšok planéty. Jeho prepojenia a interakcie s klimatickými zmenami sú podceňované a akákoľvek politika, ktorá by sa mala riešiť izolovane, sa míňa cieľu. Je nemožné podniknúť účinné kroky proti globálnemu otepľovaniu bez riešenia nášho vplyvu na zvyšok živého sveta a naopak. ( Christian de Perthuis , Édouard Civel , Université Paris Dauphine – PSL)