Klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou vyvolávajú silné dažde, suchá

Medzinárodný tím, ktorý zahŕňal dvoch výskumníkov z University of Hawaiʻi v Manoa, pomocou strojového učenia zistil, že emisie oxidu uhličitého produkované človekom a klimatické zmeny už spôsobili nárast každodenných výkyvov zrážok v tropickom východnom Pacifiku a v strednom oceáne. zemepisných šírkach. Štúdia bola publikovaná v Nature„Prognózy klimatických modelov naznačujú, že otepľovanie zintenzívni premenlivosť zrážok a extrémy, ako sú silné dažde a suchá, v mnohých oblastiach sveta,“ povedal Malte Stuecker, spoluautor štúdie a odborný asistent na UH Manoa School of Ocean and Earth. Veda a technika (SOEST). „Avšak to, či sú tieto antropogénne trendy už viditeľné v súčasných pozorovaniach zrážok, zostalo hlavnou výzvou kvôli veľkým prirodzeným výkyvom zrážok v regionálnych mierkach.“