Klimatické zmeny majú rôzne účinky na zdravie

Horúčavy, iné extrémne poveternostné javy, UV žiarenie, alergické ochorenia, poškodenia spôsobené znečistením ovzdušia a duševné zdravie: Nová správa o stave sa zaoberá množstvom účinkov klimatických zmien.  Príspevok je druhou časťou troch správ na tému zmeny klímy a zdravia, ktoré vznikajú pod vedením Inštitútu Roberta Kocha (RKI). Správa o stave vplyvov klimatických zmien na infekčné choroby bola zverejnená v júni tohto roku. Autori vidia potrebu ďalšieho výskumu a činnosti v ťažiskovej téme tepla, hoci dôkazy o zdravotných účinkoch tepla a povedomie o tepelnej ochrane už v posledných rokoch narástli. Obyvateľstvo, zdravotníctvo a obce nie sú pripravené najmä na extrémne udalosti. Autori správy vypracovali rôzne odporúčania na opatrenia, v ktorých sa okrem iného požaduje akčné plány pre teplo.  Podľa RKI bol odhadovaný počet ľudí, ktorí vlani zomreli, 4500. Vďaka novým výpočtovým modelom od RKI je od konca júna tohto roku číslo nižšie, ako sa pôvodne odhadovalo.