Copernicus: Rekordné teplo v severnom Atlantiku

Služba Copernicus Climate Change Service (C3S) , ktorú implementuje Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia v mene Európskej komisie s financovaním z EÚ, pravidelne zverejňuje mesačné klimatické bulletiny informujúce o zmenách pozorovaných v globálnej povrchovej teplote vzduchu  a morskom ľade. pokryvnosť a hydrologické premenné . Všetky uvedené zistenia sú založené na počítačovo generovaných analýzach využívajúcich miliardy meraní zo satelitov, lodí, lietadiel a meteorologických staníc z celého sveta. V rámci svojej monitorovacej úlohy C3S tiež pozorne sleduje zmeny teplôt v oceánoch, ktoré súvisia s vývojom El Niño a mimoriadne vysokými teplotami v severnom Atlantickom oceáne. Počas mája 2023 boli povrchové teploty morí globálne vyššie ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom máji, tento trend pokračoval až do júna, pričom svetový oceán zaznamenal vyššie teploty morského povrchu ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom júni.