Ukladanie CO2 v poľnohospodárskych pôdach prináša len malý prínos pre klímu

Sekvestrácia CO 2 v poľnohospodárskych pôdach sa presadzuje ako sľubná možnosť na zmiernenie zmeny klímy. Ale je to tak? Viacerí pôdológovia na konferencii o pôde vo Wageningene 29. augusta majú výhrady.  Webová stránka Wageningen University & Research venuje pozornosť diskusii. Aby sme dosiahli klimatické ciele, musíme nielen výrazne znížiť emisie skleníkových plynov, ale aj viazať viac CO 2 v pôde. Teraz z výskumu vieme, ako môžeme v pôde ukladať extra uhlík. Zastavenie orby, výsadba krytu po zbere úrody, zväčšenie plochy trvalých trávnych porastov, niektoré formy agrolesníctva a obnova mokradí – to všetko môže viesť k (viac) ukladaniu uhlíka v pôde. Z tohto dôvodu v súčasnosti vzniká čulý obchod s uhlíkovým poľnohospodárstvom.  Spoločnosti, ktoré chcú byť alebo sa stať klimaticky neutrálnymi, kupujú certifikáty od farmárov, ktorí v poľnohospodárskej pôde ukladajú extra uhlík. Európska únia podporuje uhlíkové poľnohospodárstvo. „Uhlíkové poľnohospodárstvo je nevyhnutným doplnkom nášho úsilia stať sa klimaticky neutrálnym,“ povedal v roku 2021 európsky komisár Frans Timmermans. „Umožňuje farmárom, lesníkom a iným pôdohospodárom stať sa skutočnými strážcami nášho životného prostredia a klímy.“