ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Cesta k budovám a zariadeniam s nulovou sieťou začína v kancelárii finančného riaditeľa.

Podľa Parížskej dohody z roku 2015 musí svet dosiahnuť nulové emisie oxidu uhličitého do roku 2050, aby zabránil ďalšej klimatickej katastrofe. Budovy sú najväčším zdrojom emisií zo všetkých sektorov a predstavujú 40 % celosvetových emisií uhlíka súvisiacich s energiou. Iba 3 % investícií do novej výstavby sú však v súčasnosti ekologické a efektívne.  Aj keď je táto výzva veľká, zmena klímy sa zvyčajne klasifikuje ako regulačný problém: doména úradníkov, inžinierov a dizajnérov v oblasti dodržiavania predpisov a udržateľnosti. Pre vlastníkov budov, developerov a REIT „je zodpovednosťou finančných riaditeľov a ich tímu udržiavať finančnú životaschopnosť a riadiť rozhodnutia o portfóliu spoločnosti,“ hovorí Julie Emmrich, vedúca udržateľného financovania vo World Green Building Council (WorldGBC). „Medzi financiami a ostatnými zainteresovanými stranami musí existovať úzka komunikácia, aby sme pochopili ekonomiku zabezpečenia budovy do budúcnosti.“  (RAMONA DZINKOWSKI)